Spreek Europa uit

Om het debat over de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken, is de campagne Speak up Europe gelanceerd. Het is opgesteld in het kader van het Plan D dat door de Europese Commissie is gelanceerd en heeft tot doel de meningen en zorgen van de Europese burgers over een reeks onderwerpen te verzamelen.

Activiteiten, tools en methodologie

De campagne wordt virtueel en face-to-face gepresenteerd, waarbij de tot nadenken stemmende ideeën van de animatie ‘Wat heeft Europa ooit voor ons gedaan?’ worden gecombineerd met een reeks van ongeveer 300 lokale/nationale/Europese evenementen in 25 EU-landen en 25 gelokaliseerde webportalen in 20 talen met online forums en multimedia-inhoud. Hiermee willen we een volledige debatervaring bieden aan een groot aantal EU-burgers.

De campagne zal verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methodologieën hanteren. Door middel van online opiniepeilingen, vragenlijsten, stemmen voor en na het debat en online chatrooms, zal het een groot aantal opmerkingen, angsten, aanbevelingen en meningen verzamelen.

Feedback aan EU-besluitvormers

Gedurende de hele campagne zal feedback van debatten, online forums en resultaten van vragenlijsten zorgvuldig worden verzameld.

Om het resultaat te maximaliseren en de zorgen en meningen van de burgers te richten op de EU-besluitvormers, zullen in mei en december 2007 twee uitgebreide feedbackverslagen worden gepresenteerd.